Muzeum Dýmek (1km)

Muzeum dýmek v Proseči sídlí v historickém roubeném domku čp. 61 na náměstí. Návštěvníci zde shlédnout množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud.

 

www.muzeumdymek.cz

 

Zámek Nové Hrady (7 km)

Pouze 7km od nás určite navštivte tento krásný rokokový zámek který se pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu nazývá nebo České Versailles. V roce 1997 komplex zakoupili Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí. Na předním nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, kde je nyní umístěno První české muzeum cyklistiky. Ve výstavbě je zámecký hotel, budova oranžérie s rozsáhlým labyrintem, dokončuje se ustájení a výběhy pro koně a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

 

www.nove-hrady.cz

Zámek Litomyšl (UNESCO) (16 km)

16km od Proseče, zámek v Litomyšli je jeden z největších renesančních zámků v Česku. Zámek je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Je státním majetkem a je spravován Národním památkovým ústavem. V roce 1999 byl zámek v Litomyšli pro jedinečnou renesanční architekturu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

www.zamek-litomysl.cz

Hamzův Park a Arboretum (18 km)

V tomto lesoparku můžete na ploše 13 hektarů obdivovat 475 druhů rostlin, keřů a stromů ze čtyř kontinentů. Začátkem roku 2016 byl Hamzův park povýšen na botanickou zahradu a je milován všemi co mají rádi přírodu a chtějí poznávat zajímavé solitery z různých kontinentů.

 

www.hamzova-lecebna.cz

Národní Kulturní Památník Ležáky (20 km)

Posláním Památníku Ležáky je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a utrpení jejích občanů, kteří se dne 24. června 1942 stali obětí nacistického násilí za podporu odbojové činnosti. Na koncepci úprav Ležáků je viditelná snaha zachovat území v jeho přirozené podstatě a zároveň na patřičných místech připomenout jeho pietní rozměr. Pomníky jednotlivých rodin ve tvaru stél s vytesaným vzdušným křížem a se jmény rodin jsou zasazeny v podstavcích obepisujících půdorysy domů.

Skanzen Betlém – Hlinsko (20 km)

Betlém je pamatková rezervace lidové architektury v Hlinsku a spolu s Veselým Kopcem je také součástí největšího přírodního muzea v Čechách - Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. Betlém je unikátní celek roubených, poloroubených a zděných chalup, prvky z 2. poloviny 18. století. V těchto, nyní již jedinečných obydlích, žily především rodiny hrnčířů a tkalců, sedláři, truhláři, hračkáři, ševci nebo řezníci. Z původních 200 stavení se bohužel dochovala pouze malá část. Velké množství domů bylo zbouráno za komunistického režimu v 70. a 80. letech minuleho století. Rozsáhlá rekonstrukce Betlému proběhla mezi 1990 a 2012 a dnes je osada tvořena 24 domy, z nichž 16 patří mezi národní kulturní památky. V současnosti v nich jsou pořádány expozice a výstavy rozličných řemesel a dokonce v jedné z nich najdete Restauraci – Hospoda U Svatého Huberta.

 

www.betlem-hlinsko.cz

Devět Skal (24km)

Skalní labyrint s věžemi, výška jejichž stěn se pohybuje od 5 až do 19 metrů, jsou vyhledávaným horolezeckým terénem ale i přírodní památkou ev. č. 707 od roku 1976. Celkem je v této lokalitě vyznačeno na 110 lezeckých cest.

 

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/vysocina/1614-devet-skal-nejvyssi-vrchol-zdarskych-vrchu

Skanzen Vysočina - Veselý Kopec (28 km)

Veselý Kopec je součástí největšího přírodního muzea v Čechách - Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. Tento soubor muzeí je tvořen bývalým předměstím Hlinska a několika historickými osadami obce Vysočina – Svobodné Hamry, Možděnice, Dřevíkov, Rváčov, Všeradov a zejména Veselý Kopec. Na počátku historie muzea stálo několik nadšených dobrovolníků. První objekty byly zpřístupněné v roce 1972. Dílo se zdařilo, dnes můžete poznat život a práci drobných rolníků 19. a 20. století. Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo. Spatříte expozici způsobu života, bydlení a práce drobných rolníků, na Svobodných Hamrech najdeme např. vodní hamr, mlýn, hospodu a barokní zámeček, v Možděnicích řemeslné dílny (truhlář, bednář, aj.) a školu a v Betlému Hlinsko domy městských řemeslníků a dělníků (hrnčířů, tkalců, ševců, hračkářů, aj.).

 

www.skanzen-vysocina.cz

Chrudim (30km)

Rodiště Jana Ressla-vynálezce lodního šroubu, královské věnné město přezdívané „východočeské Athény“ s historickým centrem a několika muzei. Chrudim je jednou z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách. Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Dominantu města, kterou uvidíte již z dálky, tvoří chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století.